آگهی مربوطه منقضی شده است.

کارشناس کامپیوتر یا الکترونیک تسلط کافی به مباحث شبکه جهت راه اندازی و پشتیبانی در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه: nikandata@gmail.com

منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری