آگهی مربوطه منقضی شده است.

کارمند خانم آشنا به کامپیوتر ساکن شمالغرب تهران نیازمندیم.

تلفن تماس: ۴۴۸۳۸۳۰۰


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری