آگهی مربوطه منقضی شده است.

یک شرکت معتبربازرگانی در تهران جهت تکمیل کادر خود تعدادی کارمند خانم نیاز دارد.

ثابت + بیمه + پاداش

تلفن تماس: ۷۷۱۸۴۲۵۹ و ۷۷۸۹۵۳۶۸

منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری