آگهی مربوطه منقضی شده است.

شرکت بازرگانی در تهران به تعدادی کارمند فعال خانم نیاز دارد

دریافتی بالا+پاداش+بیمه+ثابت

تلفن تماس: ۷۷۹۷۵۹۵۴ و ۷۷۹۷۶۱۷۹

منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری