آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر کارگر  ماهر یا نیمه ماهر جهت  کار در خشکشویی  واقع در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۴۴۳۲۱۰۰۱منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری