آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر چشم پزشک  با سابقه کار  جهت مطب با تجهیزات در تهران نیازمندیم.

شماره تماس: ۴۴۲۷۸۴۲۴ – ۰۹۱۲۴۲۱۹۷۶۶


منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری