آگهی مربوطه منقضی شده است.

یک  شرکت تولیدی لوازم خانگی در تهران به افراد زیر نیازمند است:

-کارشناس مالی: آقا-خانم/ حداقل لیسانس/ ۳ سال سابقه کار مرتبط

-خزانه دار: آقا-خانم/ حداقل فوق دیپلم/ ۲ سال سابقه کار مرتبط

-حسابدار: آقا-خانم/ حداقل فوق دیپلم/ ۲ سال سابقه کار مرتبط


فکس: ۲۲۸۹۶۰۲۶


منبع : نیازمندیهای استخدامی روزنامه همشهری