آگهی مربوطه منقضی شده است.

یک شرکت تبلیغاتی با مجوز رسمی از وزارت ارشاد برای تکمیل پرسنل خود احتیاج به تعدادی همکار خانم جهت بازاریابی آگهی تبلیغاتی در پیک محله ای و تخصصی نیازمند است

از بانوان جویای کار تقاضا می شود با شماره های ذیل تماس حاصل فرموده و در صورت نیاز رزومه کاری خود را به شماره09354751816 تلگرام و یا پیامک نمایند

55647766

09128661621