آگهی مربوطه منقضی شده است.

تجویز سمعک های هوشمند با کوچکترین اندازه و به صورت کاملا نامرئی به صورت داخل گوشی و پشت گوشی
تعویض سمعک های قدیمی با سمعک های جدید
عودت سمعک بعد از دو هفته در صورت نارضایتی
تعمیر انواع سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی