آگهی مربوطه منقضی شده است.

ECUAlfabe Uluslararası Çeviri Merkezi

Belgelerin ve Metinler Profesyonel Çeviri


Farsçadan Türkçeye Tercüme

Türkçe'den Farsçaya Tercüme

Türkçe'den İngilizce'ye çeviri

İngilizce'den Türkçe'ye Çeviri

 

Tel: 22054406 - 22054106- 09120356248 (Telegram)

www.alintran.com
info@alintran.com
alintran4@gamil.com

Adres: 34., Mellat Parki, Mellat Kulesi, Vali Asr sok., Tahran, İran              

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 مرکز ترجمه بین المللی الفبا
ترجمه حرفه ای از اسناد و متون

ترجمه ازفارسی به ترکی استانبولی
ترجمه از  ترکی استانبولی به فارسی
ترجمه از ترکی استانبولی به انگلیسی
ترجمه از انگلیسی به ترکی استانبولی
 _________________

Tel:  22054406  - 22054106-  09120356248تلگرام

___________________________________

www.alintran.com
info@alintran.com
alintran4@gamil.com

_____________________________________

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت  - برج ملت  - طبقه همکف – شماره 34