آگهی مربوطه منقضی شده است.

Alfabeto del Centro Internacional de Traducción

Traducciones de Documentos y Textos Profesionales

La traducción del español al persa

La traducción del persa al español

La traducción del Inglés al Español

La traducción del español al Inglés

_________________

Tel: 22054406 - 22054106- 09120356248(Telegrama)
www.alintran.com
info@alintran.com
alintran4@gamil.com

Dirección: Número 34, Vali Asr Ave. Parque Mellat ,Mellat Torre,Teherán,Irán +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مرکز ترجمه بین المللی الفبا
ترجمه حرفه ای از اسناد و متون

ترجمه از اسپانیایی  به فارسی
ترجمه از فارسی به اسپانیایی 
ترجمه از انگلیسی به اسپانیایی 
ترجمه از اسپانیایی  به انگلیسی

_________________

Tel:  22054406  - 22054106-  09120356248تلگرام

___________________________________

www.alintran.com

info@alintran.com

alintran4@gamil.com

_____________________________________

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت  - برج ملت  - طبقه همکف – شماره 34