آگهی مربوطه منقضی شده است.

Алфавит Международный центр переводов

Профессиональный перевод документов и текстов

Перевод с персидского на русский язык

Перевод с русского на персидский

Перевод с русского на английский

Перевод с английского на русский

 

Тел: 22054406 - 22054106- 09120356248 (Телеграмма)

www.alintran.com

info@alintran.com

alintran4@gamil.com

Адрес: # 34, Парк Melalt, Меллат башня, Вали Аср Ave, Тегеран, Иран

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  مرکز ترجمه بین المللی الفبا

ترجمه حرفه ای از اسناد و متون

 

ترجمه ازروسی  به فارسی

ترجمه از فارسی به روسی 

ترجمه از انگلیسی به روسی 

ترجمه از روسی  به انگلیسی

_________________

Tel:  22054406  - 22054106-  09120356248تلگرام

___________________________________

www.alintran.com

info@alintran.com

alintran4@gamil.com

_____________________________________

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر – روبری پارک ملت  - برج ملت  - طبقه همکف – شماره 34