تله بخار یا تراپ های فولادی و استیل مخصوص بخار
دنده ای و ساکت از نوع کوزه ای _سلیبی _یو _تفنگی _
قابل تنظیم
در سایز ها و فشار های مختلف