آگهی مربوطه منقضی شده است.

خدمات تور: بلیت رفت و برگشت پرواز تابان (رفت به مسکو، برگشت از سن پطرزبورگ و بالعکس)–ویزا- 7 شب اقامت با صبحانه ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان -بیمه مسافرتی  

برنامه گشت


روزاول: ترانسفر به هتل و CHECK IN


روزدوم: گشت شهری سن پطرزبورگ(4ساعت)+ بازدید از کلیسای اسحاق(1ساعت): بازدید از کلیسای کازان، خیابان نوسکی، جزیره واسیلی، نمای بیرونی کلیسای اسحاق + ناهار


روزسوم: بازدید از موزه هریمتاژ(5 ساعت): بازدید 2 ساعته از موزه هریمتاژ، بازدید از فروشگاه صنایع دستی + ناهار


روزچهارم: بازدید از پترهوف ( 6 ساعت ): بازدید 2 ساعته از پارک فواره ها پترهوف، ساحل خلیج فنلاند


روزپنجم:CHECK OUT  و حرکت به سمت فرودگاه، پرواز داخلی به مسکو


روزششم: بازدید از کرملین و میدان سرخ( 5 ساعت): بازدید از میدان سرخ مسکو، نمای بیرونی کلیسای سنت باسیل، مقبره لنین 1:30 ساعت، بازدید از محوطه کرملین با ورود به کلیسا ها، مقبره سرباز گمنام و باغ الکساندر + ناهار


روزهفتم: گشت شهری مسکو و مترو (6ساعت): بازدید از پارک پیروزی، خیابان ربات، تپه گنجشک، کلیسای عیسی منجی و بازدید یک ساعته از ایستگاه های مطرح و تاریخی متروی مسکو + ناهار


روزهشتم: CHECK OUT و حرکت به سمت فرودگاه


5 روز گشت ویژه به همراه 4 وعده ناهار بوفه