آگهی مربوطه منقضی شده است.

تولید انواع مخازن استیل 
مخزن تکجدار استیل
مخزن دوجدار استیل
مخزن حمل شیر استیل
مخزن پروسس 3جدار استیل
پیمانکاری کلیه جوشکاری آرگون استیل