دسته بندی: صنعت » سایر | انتشار: 1395/02/15 | 138 بازدید


تولید انواع مخازن استیل 
مخزن تکجدار استیل
مخزن دوجدار استیل
مخزن حمل شیر استیل
مخزن پروسس 3جدار استیل
پیمانکاری کلیه جوشکاری آرگون استیلتوضیحات