آگهی مربوطه منقضی شده است.

ثبت نام تلفن در محدوده مرکز تلفن علامه

قابل توجه ساکنین : آسیه اباد - حصیرآباد - بیست متری شهرداری - سلطان منش - زیتون کارگری - چهارصد دستگاه - منبع اب - کوی رمضان ثبت نام تلفن با پیش شماره 3224 و 3225 و 3226

ادس دفتر خدمات ارتباطی ابوذر : اهواز-خیابان کارون - کوی ابوذر - حصیراباد - کوچه پنجم شماره 64 تلفن : 32244199 - تلفن همراه 09369998589