دوغ آب درز گير محصولی از شرکت ذغال گستر

مخصوص بند كشي و ترميم بند كاشي و سراميك كه بر اثر شستشو با جوهر نمك و اسيد از بين ميرود. داراي نشان CE اروپا

 www.zoghalgostar.ir