آگهی مربوطه منقضی شده است.

ذغال برقی دقیقا مانند یک قطعه ذغال لیموی سرخ شده عمل میکند اما:
بدون بو بدون خاکستر بدون بخارات سمی ونتیجه ان حفظ سلامتی ریه ها
مصرف برق آن خیلی کم میباشد
کافی است دوشاخه ان را وارد پریز برق کرده تا کمتر از یک دقیقه اماده استفاده باشد.
*ذغال برقی را مامور پست به ادرس شما اورده  و مبلغ ان را هنگام تحویل از شما اخذ میکند.