لیست رستوران ها، سفره خانه های سنتی و چلوکبابی های شهر رشت همراه با آدرس و شماره تلفن


1- چلوکبابی سلامت  ,   33224892  ,  خیابان شریعتی

2- چلوکبابی نجاتی  ,   خیابان سعدی

3- جلوکبابی قربان  ,  33227551  , خیابان سعدی-کوچه اقتصاد

4- چلوکبابی حسن رشتی  ,   33666450   ,  بلوار امام-نبش کوچه فرشته

5- چلوکبابی گیلانه  ,   33758555  ,   بلوار انزلی-بین فرودگاه و آریا

6- چلوکبابی حق شناس   ,  33823041   ,  جاده لاهیجان

7- چلوکبابی تبریزی   ,  33227352   ,  خیابان شریعتی-پاساژ خزر

8- چلوکبابی نمونه    ,   خیابان امین الضرب

9- چلوکبابی محرم   ,  33666090   ,  منظریه-بلوار امام

10- چلوکبابی میر رازقی  ,   33723322   ,  گلسار-نبش خیابان 123

11- چلوکبابی یاسر   ,  33323894   ,  شریعتی-بازارچه کیوان

12- چلوکبابی جهانگیر  ,   09113233027   ,  میدان زرجوب

13- چلوکبابی تک   ,  09111321067   ,  منظریه

14- چلوکبابی حاج محمد  ,   33601960   ,  بلوار امام

15- رستوران شبستان   ,  33720523  ,   خیابان تختی

16- چلوکبابی پردیسان  ,   33480467   ,  جاده لاکان

17- سفره خانه سنتی مادربزگ   ,    چله خانه

18- سفره خانه سنتی مهیار   ,    روبروی فرودگاه

19- سفره خانه سنتی دلدوست   ,    جاده رشت به خمام-کوی اشکیک

20- سفره خانه سنتی آبشار   ,  33538625   ,  بلوار شهید رجایی

21- سفره خانه سنتی شب    ,   کمربندی خرمشهر

22- سفره خانه سنتی قارون   ,   بلوار شهدای گمنام

23- سفره خانه سنتی بهروز   ,  33541540  ,   بلوار گمنام-انتهای کوی آریا

24- سفره خانه سنتی ونوس  ,   33503185   ,  بلوار قلی پور-جنب نمایشگاه چشم انداز

25- سفره خانه سنتی هلاچین  ,   33761916  ,   خرمشهر

26- رستوران رازقی   ,  33723322   ,  گلسار- ابتدای بلوار سمیه

27- رستوران حیدری بزرگ   ,  34573391-09113313644    ,  رشت ، پیربست لولمان ، چولاب

28- رستوران ضیافت  ,   33895080-4-09111359512   ,  رشت ،کیلومتر 4جاده رشت به لاهیجان ، گوراب سر

29- رستوران آریانا   ,  09111321843  , کیلومتر 3رشت به خمام ، روبروی پرسی گاز

30- رستوران رضا  ,   34573391-09113313644