آگهی مربوطه منقضی شده است.

گروه ایده ساز درسال 1380 به منظورفعالیت در حوضه ساختمان پیش ساخته و اجرای سازه های آماده به نصب با کاربری مسکونی واسکان کارگران در کمپ از پیش ساخته شده تابه امروز که پیشرو درساخت کانکس پیش ساخته با ساندویچ پانل های مختلف باکاربری مسکونی وانبارکانکس درپشت بام وحیاط مسکونی

ایده ساز مجری ساختمان پیش ساخته وانبازی پیش ساخته پانلی در حیاط وپشت بام