سنگ پران سوزوکی آگهی رایگان

دسته بندی: خودرو » قطعات جانبی | 1395/06/08 | 106

آگهی مربوطه منقضی شده است.

برای جلوگیری از برخورد سنگ و یا پشه های درحال پرواز در نزدیک سطح خودرو در جاده ها می باشد. بیشتر نقش سنگپرانی اسپایدر مهم است . زیرا در اثر برخورد سنگهای ریزی که از خودروهای جلویی بسمت خودرو عقبی متساعد شده شیشه جلو و اصلی شکسته و ترک بر میدارد که تهیه و پیدا نمودن شیشه اصلی کار آسانی نمی باشد. اسپایدر  بروی درب موتور در جلوی درب موتور نصب  میشود.توضیحات