آگهی مربوطه منقضی شده است.

سوله سازی
1- اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی 
2- سازه های صنعتی
3- مخازن دو جداره و تحت فشار 
4- انواع پل های فلزی
5- انواع سوله های صنعتی , سوله های سبک و فوق سبک 
6-تجهیزات شهری, پارکی و ورزشی 
7-بازرسی و تست جوش