آگهی مربوطه منقضی شده است.

فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،سوئیپ فانکشن ژنراتور,سری AG , کمپانی OWON

فانکشن ژنراتور, سیگنال ژنراتور، سیگنال, فانکشن ژنراتور دیجیتال, فانکشن, فانکشن دیجیتال, فانکشن ژنراتور 5MHz , مدل AG-051 ساخت کمپانی  OWON هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 5MHz  دیجیتال

-محدوده دامنه 1mVp-p ~12.5Vp-p 

- تک کانال

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 4 اینچی

- تولید شکل موج های سینوسی، مربعی ، مثلثی و شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

فانکشن ژنراتور، سیگنال ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتور، فانکشن ژنراتور دیجیتال، فانکشن, فانکشن سوئیپ دار, سوئیپ, برست سیگنال ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور 5MHz , سوئیپ فانکشن 5 مگاهرتز, مدل AG-051F  , ساخت کمپانی  OWON هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 5MHz  دیجیتال

-محدوده دامنه 1mVp-p ~12.5Vp-p 

- تک کانال

- مدولاسیون  AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 4 اینچی

- تولید شکل موج های سینوسی، مربعی ، مثلثی و شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

فانکشن ژنراتور، سیگنال ژنراتور، سوئیپ فانکشن ژنراتور، فانکشن ژنراتور دیجیتال، فانکشن, فانکشن سوئیپ دار, سوئیپ, برست سیگنال ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور 10MHz , سوئیپ فانکشن 10 مگاهرتز, مدل AG101F  , ساخت کمپانی  OWON هنگ کنگ

سوئیپ فانکشن ژنراتور 10 مگاهرتز

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 10MHz  دیجیتال

-محدوده دامنه 1mVp-p ~12.5Vp-p 

- تک کانال

- مدولاسیون  AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 4 اینچی

- تولید شکل موج های سینوسی، مربعی ، مثلثی و شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, مدل ,AG-1012 ساخت کمپانی  OWON, هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 10MHz  دیجیتال

-دو کاناله

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB,USB host RS232,

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 3.9 اینچی

- تولید شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1022 ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 25 MHz  دیجیتال

-دو کاناله

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB,USB host RS232,

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 3.9 اینچی

- تولید شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتوردوکاناله ,مدل ,  AG-1022 F ساخت کمپانیOWON  ,هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~25 MHz  دیجیتال

-دو کاناله

– مدولاسیون  AM,FM,PM,FSK,Sweep-Burst

- فرکانس متر 200 مگا هرتز

–  سرعت نمونه برداری 125 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB,USB host RS232,

-  26 نوع شکل موج

- صفحه نمایش رنگی 3.9 اینچی

-  تولید شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052 Fمدل ,ساخت کمپانی  OWONهنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz~ 50 MHz  دیجیتال

-دو کاناله

–  مدولاسیون  AM,FM,PM,FSK,PWM,Sweep-Burst

-  فرکانس متر 200 مگا هرتز

–  سرعت نمونه برداری 250 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB,USB host RS232,

-  26 نوع شکل موج

-  صفحه نمایش رنگی 3.9 اینچی

-  تولید شکل موج دلخواه

- تولید  Noise

 

 

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , AG-4151ساخت کمپانی  OWON ,هنگ کنگ

- محدوده اندازه گیری 1µHz ~ 150 MHz  دیجیتال

-تک کاناله

- فرکانس متر 200 مگا هرتز

–  مدولاسیون  AM,FM,PM,FSK,PWM,Sweep-Burst

–  سرعت نمونه برداری 400 MS/s  با دقت 14 bit

–  قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB,USB host RS232,

- 26 نوع شکل موج

- صفحه نمایش رنگی 3.9 اینچی

- تولید شکل موج دلخواه

- تولید Noise

 

نمایندگی انحصاری کمپانی OWONدر ایران شرکت صائن لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید

   WWW.SAENCO.COM
WWW.SAEN.IR        
تلفن تماس:021-88936611

فاکس: 021-88942436

همراه: 09124801951
      09127095694       

09101569347


آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

 

فانکشن ژنراتور،سیگنال ژنراتور،سوئیپ فانکشن ژنراتور, فانکشن ژنراتور 10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, فانکشن ژنراتور 5MHz , سوئیپ فانکشن 5 مگاهرتز, فانکشن تک کانال, سیگنال ژنراتور 150 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25, فانکشن ژنراتور 25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, فرکانس متر 200 مگا هرتز,فرکانس متر,مدولاسیون AM,FM,PM,FSK,PWM, , AG-1012 , AG-1022 , AG-1022 F, AG-2052 F, AG-4151, , AG-051 , AG-051F , AG-101F ,  سری AG , شرکت صائن , نمایندگی کمپانی OWON , نمایندگی انحصاری OWON ,