آگهی مربوطه منقضی شده است.

ضمن تقدیر و تشکر از دوستان و مشتریان گرامی

شرایط لیزینگ محصولات اسنوا برای تمام مشتریان بشرح زیر می باشد:

پرداخت 20 درصد نقد و الباقی طی 3 فقره چک یک ماهه بدون افزایش قیمت

پرداخت 30 درصد نقد و الباقی طی 4 فقره چک یک ماهه بدون افزایش قیمت

پرداخت 40 درصد نقد و الباقی طی 5 فقره چک یک ماهه بدون افزایش قیمت

پرداخت 50 درصد نقد و الباقی طی 6 فقره چک یک ماهه بدون افزایش قیمت

پرداخت 60 درصد نقد و الباقی طی 7 فقره چک یک ماهه بدون افزایش قیمت

در صورت پرداخت تا 24 ماه، 2 درصد به مانده اضافه میشود.

در صورت پرداخت تا 48 ماه، 3 درصد به مانده اضافه میشود.

در صورت پرداخت تا 60 ماه، 4 درصد به مانده اضافه میشود.

تخفیف تا 25 درصد برای خرید نقدی

تهران خیابان جمهوری تقاطع جمالزاده پلاک 1352

66126449

66126534

فروشگاه های زنجیره ای محمد