رگلاتور گاز صنعتی و شهری (گاز سوزان _جیوانز _رمباخ _ار ام جی )
کنتور گاز توربینی و دیافراگمی (گاز سوزان _اکتریس _الستر _ار ام جی )
شیر بال ولو فلنجی _(گاز سوزان _پیشگام _پارس پنگلان _کیتز _نیپون _اوریون )
شیر پلاک ولو فلنجی _جوشی _کلتار شده _(گداختار _گدازش _ادکو )
لوله و اتصالات پلی اتیلن گازی _(پارس پلاستیک _انوشیا پرشیا _جورج فیشر _فری الن _پتروگاز )

شیر های حساس به زلزله _(ایمن سدید_طنین _و .....)

شیر های برقی _بالانسر _اتصال عایق _تی سرویس _پرژنتی _نوار خطی _الکترود _اندیسل و اندسیلیتور _فیلتر _نوار سرجوشی _شیر قبل رگلاتور _پرایمر.نوار التن _نیاشیمی _نوارحرارتی -اتصالات فشار قوی گاز--لوله های بدونه درز مانیسمان _لوله API

مشاور و تامین کننده ایستگاهای تقلیل فشار قوی