آگهی مربوطه منقضی شده است.

نام دهکده: جنگجوی ایران
نام اکانت: jef
لول بازیکن: 81
تون هال : 8 هشت
تعداد کارگر: 4 چهار
قابلیت تغییر نام: دارد
تعداد جم: 1280
قیمت:  250,000 تومان