دسته بندی: فرهنگی و ورزشی » سایر | انتشار: 1394/09/28 | 214 بازدید


نام دهکده: جنگجوی ایران
نام اکانت: jef
لول بازیکن: 81
تون هال : 8 هشت
تعداد کارگر: 4 چهار
قابلیت تغییر نام:  دارد
تعداد جم: 1280

قیمت:  250,000 تومانتوضیحات