فروش فروی معدن مرمریت سفید و فعال با شرایط و امکانات ویژه اماده واگذاری می باشد.