فروش مستقیم- قربانی بازرگانی:

- -9122484905+
02144890942

NMP حلال نرمال متیل پیرولیدون -ان متیل پریلیدون با خلوص بالای 99.81 -همتراز با basf آلمانتحویل به روز تا 100 تن .
بدون پرداخت هزینه انبار داری .
بدون پرداخت هزینه حمل در تناژ بالا.

در صورت سفارش بالای یک کانتینر درصد خوبی از تخفیف شامل خریدار میشود .

nmpبسته بندی در بشگه 200 کیلویی .