فشار شکن های فلنچ دار _دنده ای _مخصوص بخار و اب
از نوع _چدنی - برنجی _فولادی و استیل _در سایز و فشار های مختلف قابل تنظیم