آگهی مربوطه منقضی شده است.

آپشن خودرو قاب آینه بغل استیل مخصوص خودروهایسوزوکی ویتارا دو هزار بوده که آینه این خودروها راهنما ندارد و زیبایی زیادی به خودرو میبخشد.این آپشن اسپرت خودرو درهنگام شب همانند شبرنگ عمل نموده و باعث بهتر دیده شدن  خودرو در تاریکی میگردد.