شرکت خرمای کریستال فعال در زمینه صادرات خرما و پخش عمده ی خرما می تواند در زمینه ی صادرات و همچنین فروش عمده ی داخل کشور به همکاران گرامی کمک نماید. همچنین می توانید با تماس با شماره داده شده از قیمت به روز خرما مطلع شوید.انواع خرماهای مضافتی ، پیارم ، شاهانی ، خاصویی ، کبکاب ، زرد عسلی ، دگلت نور ، برحی ، آلویی ، سایر و زاهدی را شرکت کریستال در تناژ بالا می تواند تامین نماید.همچنین برای صادرات به سایر کشور ها نیز شرکت ما آماده می باشد.