آگهی مربوطه منقضی شده است.

تولید ، عرضه عمده، وانجام سفارشات انواع کیسه خواب ، زیرانداز سفری.بالش سفری در انواع و گرماژ مختلف.
تولید و عرضه انواع البسه بیمارستانی ، کارگاهی و آزمایشگاهی ، آرایشگاهی از منسوجات نبافته.