دسته بندی: صنعت » پتروشیمی | 1395/08/22 | 29


واردات انبوه لوله هاى اتشخوار و ورقهاى الياژى صنايع نفت گاز و پتروشيمى

ایمیل: info@petroparsa.ir
http://petroparsa.irتوضیحات