آگهی مربوطه منقضی شده است.

ف-صادقنیا
مشاور عالی استراتژی و توسعه سازمانی ؛ با 14 سال سابقه { تجربه و تخصص کاربردی } در حوزه برنامه ریزی سازمانی و داخلی - MBA & CRM  در صنایع : مس - فرآورده های نفتی - مواد غذائی و بهداشتی - کانونهای آگهی و تبلیغاتی
در سمتهای ذیل:
1- سرپرست انبارهای سه گانه مواد - محصول و قطعات
2- سرپرست فروش منطقه
3- مدیر سازمانهای فروش
4- مدیر داخلی
5- مشاور مدیران عامل در امور بازاریابی و بازرگانی
6-مدیر منابع انسانی
7- مشاور حقوقی و داور در امر قضاء

آمادهء تصدی مسئولیت مبتنی بر سوابق  و تجربیات مشروحهء فوق می باشم
09116590927
STRATEGICBOSSADVISER@GMAIL.COM