آگهی مربوطه منقضی شده است.


به منشی خانم جهت کار در شرکت دیزاین داخلی  به صورت نیمه وقت نیازمندیم.

محدوده پاسداران  02122599206