آگهی مربوطه منقضی شده است.

برای اولین بار در کشور

سیستم نوبت دهی سناب

1- خلوت ترین شعبه بانک را به مشتریان در آن روز برای نوبت دهی معرفی می کند . 

2- تعداد افراد در صف را تمام شعبات بانک شما نمایش می دهد .

3- به فردی که نوبت گرفته آلارم می دهد و نسبت به تعداد افراددر صف  اطلاع رسانی می شود  .

4-قابلیت بلاک در صورت نوبت گیری کاذب ازسمت مشتریان

5- صرفه جویی در زمان و امکان برنامه ریزی بهتر برای مشتریان شما

6-عدم ترافیک درشعبات و در سطح شهر خصوصاً مقابل شعبات (کاهش نارضایتی مشتریان)

7- دسترسی آسان و سریع جهت نوبت دهی به مشتریان شما در هرنقطه و زمان 

8-حذف مصرف کاغذدر شعبات ( کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی  )

9- جلوگیری از برخی سواستفاده های افراد مشکوک و کاهش سرقت های بانکی

10-جلوگیری از ازدحام جمعیت در روزهای پایانی ماه و یا در زمان پرداخت حقوق ها ، قبل و بعد از تعطیلات یا ایام نوروز و...

11- بدون نیاز به سخت افزاریا فضای خاص در شعبات (بدون هیچگونه تغییر ساختاری در بانک )  

 

ویژه بانک ها ، موسسات مالی ، بیمارستانها ، کلینیک ها ، مطب ها ، نانوائی ها ، دفاتر پیشخوان دولت و...

اطلاعات تکمیلی درسایت موجود می باشد .

www.rasfa.ir

08632212180-32246672-32213144

09183648904

رسفا نامی آشنا در صنعت نرم افزار کشور