آگهی مربوطه منقضی شده است.

وکیل یار حقوقی 2

·         قوانین حقوقی جمهوری اسلامی

·         آراء وحدت رویه حقوقی دیوان عالی کشور

·         آراء اصراری حقوقی دیوان عالی کشور

·         نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری

·         محشی قوانین (نمایش مستقیم آراء و نظریات مرتبط به هر موضوع در کنار قوانین مربوطه)

·         امکان یادداشت نویسی بر روی قوانین و ذخیره آنها به عنوان فایل ویرایش شده در کنار فایل اصلی قوانین

·         امکان چاپ قوانین در محیط برنامه

·         امکان انتخاب متن قوانین و استفاده از ابزار Copy , Cut , Paste 

·         مدیریت شخصی نرم افزار

(امکان درج و یا انتقال قوانین ، جستجو ، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در مدیریت شخصی )

بروزرسانی قوانین ، آراء و محتوای نرم افزار بر اساس روزنامه رسمی کشور

همراه:09158533260