آگهی مربوطه منقضی شده است.

پخش سراسری خاک بستردربسته های 6 و8 و10 کیلویی باکیفیت بسیارعالی وجذب رطوبت فوق العاده  ارزان وفوری درسراسرکشور.