آگهی مربوطه منقضی شده است.

پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب اماکن،شرکت ها ،بیمارستان هاوصنایع کوچک در محل اولیه و جلوگیری از اختلاط فاضلاب های خطرناک با فاضلاب شهری بهترین راه حفاظت از محیط زیست و سفره های آب زیر زمینی است.این شرکت آماده طراحی و ساخت انواع پکیج های فلزی و بتنی در ابعاد مختلف جهت فاضلاب بهداشتی ، بیمارستان ها،کشتارگاه ها،صنایع دارویی،رنگرزی،نساجی ،لبنیاتی و .... با روش های مختلف نوین تصفیه فاضلاب و کاهش BOD،COD میباشد