آگهی مربوطه منقضی شده است.

جامع ترین کانال اطلاع رسانی منطقه ۵ تهران.
اخبار.
تخفیف ها.
اطلاع رسانی ها.
برنامه های فرهنگی.
 @akhbare5