کانال تلگرام آموزشی اشتراک استاندارد، Standard Sharing and Asset Integrity Management.

This channel is for sharing the last version of technical and engineering standards
Also youn request any standard which you need at the following group. Our Admin team will reply


- کانال تلگرامی اشتراک گذاری آخرین فناوری ها و استاندارد های مهندسی
- جزوه های آموزشی در رشته های مختلف جهت دانلود
- کتاب های معتبر آموزشی در حوزه مهندسی جهت دانلود
- فیلم ها و ویدیو های آموزشی در رشته های مهندسی و سایر رشته ها


.: با بیش از 13 هزار کاربر


.: آدرس کانال تلگرام اشتراک استاندارد: https://telegram.me/standardsharing « برای باز شدن لینک کانال بر روی دکمه ی (وب سایت آگهی دهنده) کلیک کنید »