آگهی مربوطه منقضی شده است.

دلنوشته های من  صدای سکوت توست
بخوان صدا را...
اینجا نقطهءتلاقی اشتراکیست بنام 
دلتنگی   ع.ه

https://telegram.me/pathless2AH