آرزو مؤسسه خیریه حمایت از بیماران و کودکان مبتلا به سرطان در شهرستان پارس آباد مغان در اسفندماه ۱۳۸۶ تشکیل یافت* . بیماری سرطان همیشه مخوف ، ترسناک و تابویی بوده است که با هول و هراس همراه بوده است اما امروزه دیگر سرطان بیماری کشنده نیست.امروز می توان با درمان بموقع به این بیماری هزینه آور غلبه کرد.


آرزو مؤسسه ی خیریه و نهادی مردمی و غیر سیاسی است که برای اولین بار در استان در شهرستان پارس آباد تشکیل یافت. حمایت واژه ای است نام اشنا در آرزو .


اگر نبود تلاشهاو کوشش های بی شمار مردان و زنانی که از کودک و جوان و از پیر زن و پیر مرد و اقشار مختلف جامعه که آرزو را در پناه خودگرفته اند شاید امروز با افتخار نمی توانستیم برای پذیرش بیماران مبتلا به سرطان دشت مغان اعلام آمادگی کنیم.


آری . ظرفیت آرزو و حمایتها و تلاشهای آن با به ثمر رسیدن های هر روز به امیدها و آرزوهای بیماران مبتلا به سرطان برای دست یابی به زندگی جرات و شتاب میدهد. در این مؤسسه صداقت و راستی و شفاف سازی حاکم است و همه فعالیتها در چهارچوب قوانین و مقررات بوده و حمایتها نیز برابر دستورالعمل مصوب شده در هیئت مدیره و بر اساس تجربیات ما از نیازها و هزینه های بیماران انجام می گیرند.درآمد مؤسسه آرزو فقط از کمکهای مردم بزرگوار و اقشار مختلف آن است.


بنابراین احساس نیاز برای حمایت بیشتر هر وقت و هر زمان در آرزو وجود دارد. وقتی کودکان و نوجوانان بیمار  و نیازمند برای پذیرش به آرزو مراجعه می نمایند حتم داریم کسانی در جامعه وجود دارند که بر اساس باورها و افکار خیرخواهانه خودشان برای کمک به آرزو از هیچ تلاشی دریغ نمی نمایند.برای اینکه بتوانید از مطالب بروز و مفید در زمینه پیشگیری از سرطان آگاه شوید، کافی است روی لینک تلگرام رسمی آرزو ، ارگان مؤسسه خیریه آرزو کلیک کنید. برای ورود به لینک کانال تلگرام آرزو کلیک کنید


آدرس کانال تلگرام موسسه خیرهی آرزو:  http://telegram.me/arezouchannel