آگهی مربوطه منقضی شده است.

 خشک شدن  تدریجی دریاچه ارومیه باعث نگرانی علاقه‌مندان به محیط زیست شده و آنها را بر آن داشته تا با اقدامات مختلف از خشک شدن آن جلوگیری کنند. به تازگی کمپینی با عنوان "من دریاچه ارومیه هستم" راه‌اندازی شده است. در این کمپین  کاربران فضای مجازی با  جمع کردن 1 میلیون امضا سازمان ملل را موظف می کنند تا تمام توان خود را برای احیای دریاچه ارومیه بکار بندد.مردم تنها با ارسال عدد یک به سامانه 30007040 می توانند در این کمپین حضور یافته و در احیای دریاچه ارومیه سهیم گردند.

یا از طریق آدرس اینترنتی http://yon.ir/t5E2 مشخصات فردی خود را وارد نمایند و در این کمپین شرکت نمایند.