آگهی مربوطه منقضی شده است.

آپارتمان نوساز و مبله در مرکز تهران جهت اجاره ماهانه جهت مسافرین و..... 

{دست دلالان را کوتاه کنیم بی واسطه با مالک با تنظیم اجاره نامه }

تلگرام همین شماره ﻫم آماده مشاوره هستم.