آگهی مربوطه منقضی شده است.

به یک نفر سرایدار ماهر با ضامن معتبر جهت کار در سعادت آباد تهران نیازمندیم.

شماره تماس:۲۲۱۴۴۱۱۰

ساعت تماس: ۱۰ الی 13منبع : نیازمندی های استخدامی روزنامه همشهری