تعرفه ها

پلن پایه

رایگان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش سوم
 • تعداد آگهی بینهایت
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن رویال پیشنهاد ما

5,000 تومان
 • اعتبار 365 روز
 • اولویت نمایش اول
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی

پلن ویژه

3,500 تومان
 • اعتبار 90 روز
 • اولویت نمایش دوم
 • نمایش در همه صفحات آگهی ها
 • تعداد عکس ها بینهایت
 • لینک اختصاصی آگهی
 • ثبت آگهی