آگهی مربوطه منقضی شده است.

TELECHI MAGAZINE

https://t.me/TELECHI
این مجله ی مجازی در زمینه ی سینما، موسیق، ادبیات و ... فعالیت می کند. رادیو تله چی از مجله تله چی قدرت گرفته و فعالیت می کند. 
با ارسال ویس به ادمین کانال در تهیه رادیو تله چی مشارکت کنید.

ارتباط با ادمین: @Telechiadmin