آگهی مربوطه منقضی شده است.

کار پاروقت به مدت دو ساعت در روز و درامد بین 100تا 400هزار تومان 
برای اطلاعات بیشتر به کانال.  Telegram.me/inoticr1 مراجعه کنید