• جنس پاکتها از پلاستیک بوده و مقاوم در برابر نفوذ آب ، رطوبت و پارگی میباشد .
• دارا بودن شماره سریال مشترک هم بر روی پاکت و هم در قسمت رسید ارسال کننده .
• ظاهر شدن کلمه OPEN در صورت اقدام برای باز کردن پاکت

• وجود رسید برای فرستنده پاکت
• قسمتی برای ثبت مشخصات تحویل گیرنده
• ابعاد پاکت 42/5 * 30 سانتیمتر میباشد .